Stephanus Nurdin (3401)


Gerhana Bulan 260521
 Stephanus Nurdin
Nilai: 44 Komentar: 10
6 bulan yang lalu
Semangat pagi 2
 Stephanus Nurdin
Nilai: 37 Komentar: 7
6 bulan yang lalu
Gubuk Pantai
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
Jualan Bebas
 Stephanus Nurdin
Nilai: 23 Komentar: 4
7 bulan yang lalu
Asal Nemu
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
Ikan Kecil
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
Antara Bumi Langit
 Stephanus Nurdin
Nilai: 23 Komentar: 4
7 bulan yang lalu
Parkir Nelayan
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
Sayang Anak ....Sayang Anak....
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
Bakiak
 Stephanus Nurdin
Nilai: 14 Komentar: 2
7 bulan yang lalu
Mau yang mana......
 Stephanus Nurdin
Nilai: 32 Komentar: 6
7 bulan yang lalu
Roti dan jeruk
 Stephanus Nurdin
Nilai: 37 Komentar: 7
7 bulan yang lalu
Telur Laba-Laba
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
Senja
 Stephanus Nurdin
Nilai: 23 Komentar: 4
7 bulan yang lalu
Bukan Mie Bukan Bihun
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
Pondok Kecil
 Stephanus Nurdin
Nilai: 46 Komentar: 9
7 bulan yang lalu
Belalang BATU
 Stephanus Nurdin
Nilai: 32 Komentar: 6
7 bulan yang lalu
DIBUANG SAYANG
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
TEDUH
 Stephanus Nurdin
Nilai: 32 Komentar: 6
7 bulan yang lalu
IGUANA kecil
 Stephanus Nurdin
Nilai: 32 Komentar: 6
7 bulan yang lalu
Kuku Macan
 Stephanus Nurdin
Nilai: 32 Komentar: 6
7 bulan yang lalu
Untaian Bunga
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
POKEMON
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
RED DRAGONFLY 3
 Stephanus Nurdin
Nilai: 32 Komentar: 6
8 bulan yang lalu
Red Dragonfly 2
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
8 bulan yang lalu
SUNRISE direrumputan
 Stephanus Nurdin
Nilai: 32 Komentar: 6
8 bulan yang lalu
SUNSET lagi
 Stephanus Nurdin
Nilai: 34 Komentar: 7
8 bulan yang lalu
JUMP
 Stephanus Nurdin
Nilai: 37 Komentar: 7
8 bulan yang lalu
GENERASI Penerus
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
8 bulan yang lalu
GOOD MORNING Jakarta
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
8 bulan yang lalu
Jemur Sayap
 Stephanus Nurdin
Nilai: 46 Komentar: 9
8 bulan yang lalu
TERKURUNG
 Stephanus Nurdin
Nilai: 23 Komentar: 4
8 bulan yang lalu
GLADIATOR
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
8 bulan yang lalu
Bajak 2
 Stephanus Nurdin
Nilai: 23 Komentar: 4
8 bulan yang lalu
MERAPI
 Stephanus Nurdin
Nilai: 37 Komentar: 7
8 bulan yang lalu
SUNSET
 Stephanus Nurdin
Nilai: 41 Komentar: 8
8 bulan yang lalu
Meluncur
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
8 bulan yang lalu
LAKSA (2) historikal
 Stephanus Nurdin
Nilai: 37 Komentar: 7
8 bulan yang lalu
LAKSA historikal
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
8 bulan yang lalu
CILUKBA
 Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
8 bulan yang lalu
Bulir Kaktus Buah Naga
 Stephanus Nurdin
Nilai: 23 Komentar: 4
8 bulan yang lalu
BULIR bunga
 Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
8 bulan yang lalu
PUTIK bunga
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
8 bulan yang lalu
wild flower
 Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
8 bulan yang lalu
Tandan Teratas
 Stephanus Nurdin
Nilai: 14 Komentar: 2
8 bulan yang lalu
duluan MEKAR ya
 Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
8 bulan yang lalu
eh ada kamu ....
 Stephanus Nurdin
Nilai: 20 Komentar: 4
8 bulan yang lalu
batu di halaman
 Stephanus Nurdin
Nilai: 10 Komentar: 1
8 bulan yang lalu
Ikan Bakar
 Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
10 bulan yang lalu
Colorful Head
 Stephanus Nurdin
Nilai: 25 Komentar: 5
10 bulan yang lalu