Ardhika (5182)


* ngintip *
 Ardhika
Nilai: 52 Komentar: 11
9 tahun yang lalu
* Bokeh *
 Ardhika
Nilai: 57 Komentar: 14
9 tahun yang lalu
* My Wings
 Ardhika
Nilai: 32 Komentar: 6
9 tahun yang lalu
* Kena Kau *
 Ardhika
Nilai: 73 Komentar: 17
9 tahun yang lalu
* menanti senja #3 *
 Ardhika
Nilai: 200 Komentar: 44
10 tahun yang lalu
* menanti senja #2 *
 Ardhika
Nilai: 280 Komentar: 61
10 tahun yang lalu
* menanti senja *
 Ardhika
Nilai: 410 Komentar: 90
10 tahun yang lalu
* BEE *
 Ardhika
Nilai: 122 Komentar: 26
10 tahun yang lalu
* neng...jangan marah donk *
 Ardhika
Nilai: 151 Komentar: 35
10 tahun yang lalu
* neng..abang temani ya.. *
 Ardhika
Nilai: 116 Komentar: 26
10 tahun yang lalu
* 16062011 *
 Ardhika
Nilai: 154 Komentar: 33
10 tahun yang lalu
* keringat ku bercucuran *
 Ardhika
Nilai: 172 Komentar: 37
10 tahun yang lalu
_ Mr. Robberto _ #2
 Ardhika
Nilai: 167 Komentar: 38
10 tahun yang lalu
* Mr. Robberto * #1
 Ardhika
Nilai: 125 Komentar: 41
10 tahun yang lalu
_ Makan Dulu Ya _
 Ardhika
Nilai: 163 Komentar: 35
10 tahun yang lalu
_ Belajar Makro #5 _
 Ardhika
Nilai: 113 Komentar: 24
10 tahun yang lalu
_ Belajar Makro #4 _
 Ardhika
Nilai: 190 Komentar: 43
10 tahun yang lalu
_ Belajar Makro #3 _
 Ardhika
Nilai: 120 Komentar: 30
10 tahun yang lalu