Samarinda


Nelayan
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
1 minggu yang lalu
Berlabuh
 Agus Mahmuda
Nilai: 19 Komentar: 3
2 minggu yang lalu
Kasih Sayang
 Agus Mahmuda
Nilai: 32 Komentar: 6
3 minggu yang lalu
Bersepeda
 Agus Mahmuda
Nilai: 41 Komentar: 8
4 minggu yang lalu
Gagal Mudik
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
1 bulan yang lalu
Berantas Tuntas
 Agus Mahmuda
Nilai: 19 Komentar: 3
1 bulan yang lalu
Hidup Bersama
 Agus Mahmuda
Nilai: 28 Komentar: 5
2 bulan yang lalu
Mendung
 Agus Mahmuda
Nilai: 41 Komentar: 8
2 bulan yang lalu
Kenangan
Ralt
Nilai: 5 Komentar: 0
2 bulan yang lalu
Siluet di Bandara
 Agus Mahmuda
Nilai: 41 Komentar: 8
2 bulan yang lalu
Musisi jalanan
Ralt
Nilai: 14 Komentar: 2
2 bulan yang lalu
Jendela harapan
Ralt
Nilai: 23 Komentar: 4
3 bulan yang lalu
Buah Hatiku
Ralt
Nilai: 10 Komentar: 1
3 bulan yang lalu
Telah Tiada
 Agus Mahmuda
Nilai: 32 Komentar: 6
3 bulan yang lalu
Seharum Bunga
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
3 bulan yang lalu
Jangan Lupa Bahagia
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
3 bulan yang lalu
Saling Membantu
 Agus Mahmuda
Nilai: 37 Komentar: 7
4 bulan yang lalu
Vaksin Covid 19
 Agus Mahmuda
Nilai: 41 Komentar: 8
4 bulan yang lalu
Rindu Padamu
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
5 bulan yang lalu
Indahnya Kasih Ibu
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
5 bulan yang lalu
Tandai Dengan Tinta
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
6 bulan yang lalu
Rainy
 N. Berthy Harlanto
Nilai: 28 Komentar: 5
6 bulan yang lalu
Investasi
 Agus Mahmuda
Nilai: 28 Komentar: 5
6 bulan yang lalu
Oleng Kapten
Agung Y.P
Nilai: 14 Komentar: 2
6 bulan yang lalu
Terima Kasih Ibu
 Agus Mahmuda
Nilai: 28 Komentar: 5
6 bulan yang lalu
In Control
Fachrul Bachrie Pratama
Nilai: 5 Komentar: 0
7 bulan yang lalu
Keep The Ball
Fachrul Bachrie Pratama
Nilai: 10 Komentar: 1
7 bulan yang lalu
Bersama embun pagi
 N. Berthy Harlanto
Nilai: 25 Komentar: 5
7 bulan yang lalu
Small Predator
 N. Berthy Harlanto
Nilai: 23 Komentar: 4
7 bulan yang lalu
Ready To Fly
 N. Berthy Harlanto
Nilai: 37 Komentar: 7
7 bulan yang lalu
Macro
 N. Berthy Harlanto
Nilai: 41 Komentar: 8
7 bulan yang lalu
Senyumu ceriaku
wiedmul
Nilai: 10 Komentar: 1
8 bulan yang lalu
Kereta Api Mini
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
8 bulan yang lalu
Shape
 Feryansyah
Nilai: 10 Komentar: 1
9 bulan yang lalu
Duel
 Agus Mahmuda
Nilai: 5 Komentar: 0
9 bulan yang lalu
Via
 Feryansyah
Nilai: 5 Komentar: 0
9 bulan yang lalu
Kau
 Feryansyah
Nilai: 14 Komentar: 2
10 bulan yang lalu
Sendiri
 Feryansyah
Nilai: 14 Komentar: 2
10 bulan yang lalu
Dia
 Feryansyah
Nilai: 10 Komentar: 1
10 bulan yang lalu
Hmmmm
 Feryansyah
Nilai: 14 Komentar: 2
10 bulan yang lalu
Bocah Dalang
 Agus Mahmuda
Nilai: 14 Komentar: 2
10 bulan yang lalu
Siti
 Agus Mahmuda
Nilai: 14 Komentar: 2
10 bulan yang lalu
Lebaran Telah Tiba
 Agus Mahmuda
Nilai: 19 Komentar: 3
1 tahun yang lalu
Isna #2
 Feryansyah
Nilai: 5 Komentar: 0
1 tahun yang lalu
Sosok Idaman
 Agus Mahmuda
Nilai: 28 Komentar: 5
1 tahun yang lalu
...
 Feryansyah
Nilai: 14 Komentar: 2
1 tahun yang lalu
Ayu
 Feryansyah
Nilai: 10 Komentar: 1
1 tahun yang lalu
Bermain di Taman
 Agus Mahmuda
Nilai: 28 Komentar: 5
1 tahun yang lalu
Dua Sisi
 Agus Mahmuda
Nilai: 23 Komentar: 4
1 tahun yang lalu
Isna
 Feryansyah
Nilai: 14 Komentar: 2
1 tahun yang lalu